ארכיון חודשי: אוקטובר 2010

מה מעניין את משרד המדע? ההלכה היהודית

על מה מוציא משרד המדע את תקציבו? על "חוגי העשרה בנושאים שמשלבים ‫העשרה בנושא המשלב בחינה ויישום נושא מדעי ו/או טכנולוגי ביחס לדינים ולמצוות שבהם מצווים היהודים" (מתוך ‫קול קורא‬ "מדע, טכנולוגיה והלכה" לשנת 2010 להגשת בקשות לחוגים). קראתי ולא האמנתי.

למיטב הבנתי, משרד המדע והטכנולוגיה מופקד על קידום המדע והטכנולוגיה, לא על קידום הדת בישראל. כדי לקדם את המדע, לא צריך חוגי העשרה, ובודאי לא צריך לבדוק את המדע ביחס להלכה היהודית. מדענים שאינם יהודים מצליחים בהחלט לקדם את המדע והטכנולוגיה, למרות שאינם מקיימים את מה שמצווה על יהודים, ואין להם שום מושג מה הקשר בין מדע להלכה. לא נראה לי שההלכה מעכבת איכשהו את המדע או הטכנולוגיה, ולכן לא צריך לדון בה כדי לקדם את המדע.

בכלל לא ברור למה משרד המדע מתקצב חוגים. על הכנת הנוער לחיים פרודוקטיביים, כולל הכנה להיות מדענים והכנה להבין את המדע והטנולוגיה, מופקד משרד החינוך. חוגי העשרה למבוגרים זה יופי של דבר, אבל זה לא מקדם את המדע והטכנולוגיה.

הקול הקורא הזה הופץ באוניברסיטת תל-אביב, למרות שהאוניברסיטה אינה יכולה להגיש הצעה לחוגים כאלה אפילו אם רצתה. יכולים להגיש הצעות רק גופים שעוסקים "במחקר הלכתי-מדעי וטכנולוגי ומתן פתרונות הלכתיים טכנולוגיים" או מוסד שעוסק בהוראה או הפצה של ידע כזה. מזל שבכל זאת הפיצו את הקול הקורא הזה, אחרת לא הייתי יודע איזה פעילויות חשובות מממן משרד המדע.

חוץ מזה שאני לא מבין בכלל למה משרד המדע מתעסק בזה ולא בתמיכה במדע, יש עוד משהו שאני ממש לא מבין. למה אסור שהחוגים הללו יעסקו בתחום השמיטה? זה מצויין במפורש ובאופן מודגש בקול הקורא. כנראה שעיסוק בשמיטה אינו מקדם את המדע בישראל, להבדיל מעיסוק בשאר תרי"ב המצוות.

עדכון מה-5 בנובמבר: אור קשתי פרסם על הנושא כתבה ב-"הארץ", ובה הוא מספר שחוגים כאלה מומנו כבר בשנה שעברה, מסביר למה אסור לעסוק בשמיטה (כי המצווה הזו באחריות משרד החקלאות), ומציג את עמדתי. איליה ליבוביץ פרסם מאמר דעה בגנות תקצוב החוגים הללו.